Arbenigwyr mewn pob math o waith adeiladu’n ymwneud â hydro-electrig

Fel cwmni a sefydlwyd dros 15 mlynedd yn ol, mae gennym brofiad ym maes hydro-electrig ac mae ein gwasaneath yn ymestyn i bob agwedd ar waith adeiladu hydro-electrig. Rydym yn adeiladwyr profiadol sy'n cynnig gwaith o safon am brisiau ardderchog. 

Rydym yn ddiolchgar am gymeradwyaeth ein cwsmeriaid a byddwn yn gofalu bod ein gwaith yn cael ei gwblhau ar amser ac yn unol a'ch gofynion bob amser. Rydym wedi'n lleoli yn Llanrwst ac rydym yn gweithio yn Llanrwst, Conwy, Betws y Coed, Abergele a'r ardaloedd cyfagos.                     

Os ydych yn ystyried prosiect hydro-electrig, byddem yn falch iawn o'i drafod gyda chi. Cysylltwch a ni.

Mae ein gwasanaeth yn cynnwys:-

  • Ymweliad di-dal a'r safle i drafod eich gofynion.
  • Cyngor proffesiynol, di-dal yngylch eich dewisiadau.
  • Help gyda'ch cais cynllunio, os oes angen.
  • Dyfynbris ysgrifenedig llawn.
  • Crefftwyr cymwysedig a phrofiadol.
  • Mae pob agwedd ein gwaith yn cadw at reoliadau adeiladu.
Ffon: 01492 640 438
Dylan: 07720 887961
Emyr: 07713 150620
www.dylanevans.co.uk
info@dylanevans.co.uk
Fax: 0845 528 0446