Tel: 01492 640 438
Dylan: 07720 887961
Emyr: 07713 150620
www.dylanevans.co.uk
info@dylanevans.co.uk

Adeiladwyr o Safon
Adeiladwyr Llanrwst
Cwmni adeiladu proffesiynol o Lanrwst ydym ni. Sefydlwyd y cwmni dros 15 mlynedd yn ol gan Dylan Evans ac, ers hynny, rydym wedi datblygu ein busnes drwy gynnig gwaith adeiladu o'r radd flaenaf am brisiau cystadleuol iawn. Mae'r rhan fwyaf o'm gwaith yn deillio o'n henw da, ac rydym yn ddiolchgar ar gymeradwyaeth ein cwsmeriaid. Byddwn bob amser yn gwneud yn siwr bod ein gwaith adeiladu'n cyrraedd y safonau uchaf bosibl, yn cael ei gwblhau ar amser ac yn bodloni ein cwsmeriaid yn llawn.
Rydym yn gwmni adeiladu dibynadwy sy'n gweithio yn Llanrwst, Betws y Coed, Conwy, Abergele a'r ardaloedd cyfagos. Rydym yn arbenigo mewn codi estyniadau, adeiladu tai newydd, gwaith adnewyddu a chynnal a chadw pob math o eiddo a gwaith adeiladu cyffredinol. Cysylltwch a ni.

Mae ein gwasanaeth yn cynnwys:-

  • Ymweliad di-dal a'r safle i drafod eich gofynion.
  • Cyngor proffesiynol, di-dal yngylch eich dewisiadau.
  • Help gyda'ch cais cynllunio, os oes angen.
  • Dyfynbris ysgrifenedig llawn.
  • Crefftwyr cymwysedig a phrofiadol.
  • Mae pob agwedd ein gwaith yn cadw at reoliadau adeiladu.
Byddem yn falch o drafod unrhyw fath o waith adeiladu yn Llanrwst, Conwy, Betws y Coed, Abergele neu'r adaloedd cyfagos. Cysylltwch a ni'n awr.

Ffon: 01492 640 438

Symudol: 0772 0887961

Gwaith Hydro-Electrig

Rydym yn arbenigo mewn gwaith adeiladu'n ymwneud a systemau hyro-electrig. Rydym yn ffrwyno pwer afonydd a nentydd lleol i greu tryan dwr. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.